Top
Array ( [0] => [1] => 姿势总库 [2] => 瑜伽姿势 [3] => 瑜伽 )
拱背伸腿式

拱背伸腿式

姿势效益

* 健壮背肌
* 紧实腹肌和大腿肌
* 促进循环


快速提示

* 结合运用腹背肌肉的力量来完成姿势
* 确保头顶心轻触地,不着力
* 从呼吸中汲取力量来帮助抬起双腿


降低难度

* 保持前臂着地给予支撑
* 膝盖可弯曲着抬起