Top
练习瑜伽姿势 / 第八集

简易斜伸展式

姿势效益 * 培养耐力 * 紧实大腿和臀部 *...

查看详情 >

束角式

姿势效益 * 消除坐骨神经痛 * 打开髋部和腹股沟 *...

查看详情 >

至善坐

姿势效益 * 改善体态 * 平静心灵 *...

查看详情 >

箭式

姿势效益 * 伸展腿后肌群 * 强健腹肌 *...

查看详情 >

蛇击式

姿势效益 * 强化手臂* 消除坐骨神经痛*...

查看详情 >